Pojazdný Fast food

Vytvorenie komplexného podnikateľského zámeru.
Koncept značky s originálnymi receptami.