Košík

Košík

Tvoríme
Grafický dizajn

.dizajn

Tvorba grafického dizajnu

Grafický návrh a realizácia, tvorba firemnej identity.

.umenie

Maľba

Originálna autorská technika

Umenie Stratosféry

Stratosféry

Procesuálna maľba

Umenie Drapérie

Drapérie

Procesuálna maľba

.remeslo

Tkanie na krosnách a rámoch,
tvorba keramiky

Kurzy ručného tkania na krosnách alebo rámoch a tvorba keramiky na hrnčiarskych kruhoch.

Remeslo Tkanie

Tkanie

Tkanie na krosnách alebo rámoch

Remeslo Hrnčiarstvo

Keramika

Tvorba keramiky a hrnčiarstvo

.workshopy

Tvorte  s nami

Výtvarné ateliéry pre dospelých ale aj remeslené dielničky pre deti. Tvoríme workshopy pre mládež.

Výtvarný ateliér

pre dospelých

Remeselné dielničky

pre deti

Mighty_Space

Creative Camp