Tvoríme
Grafický dizajn

.dizajn

Tvorba grafického dizajnu

Grafický návrh a realizácia, tvorba firemnej identity.

.umenie

Maľba

Originálna autorská technika

Umenie Stratosféry

Stratosféry

Procesuálna maľba

Umenie Drapérie

Drapérie

Procesuálna maľba

Akryl

Procesuálna maľba

Procesy

Procesuálna maľba

Vektory

Procesuálna maľba

.remeslo

Tkanie na krosnách a rámoch,
tvorba keramiky

Kurzy ručného tkania na krosnách alebo rámoch a tvorba keramiky na hrnčiarskych kruhoch.

Remeslo Tkanie

Tkanie

Tkanie na krosnách alebo rámoch

Remeslo Hrnčiarstvo

Keramika

Tvorba keramiky a hrnčiarstvo

.workshopy

Tvorte  s nami

Výtvarné ateliéry pre dospelých ale aj remeslené dielničky pre deti. Tvoríme workshopy pre mládež.

Výtvarný ateliér

pre dospelých

Remeselné dielničky

pre deti

Mighty_Space

Creative Camp