Grafické spracovanie publikácií

Návrh dizajnu, sadzba, produktovú fotografia,  predtlačová príprava a tlač.

Magazín EKO bývanie/bydlení

Grafické spracovanie, tvorba rozvrhnutia,
sadzba textu, úprava fotografií
a predtlačová príprava

Formát: A4
Rozsah: 124-136 strán
Farebnosť 4+4
Periodicita: polročenka
Investor: Media/ST s.r.o.

Noviny Trenčiansky Terajšok

Sadzba, úprava fotografií
a predtlačová príprava

Formát: B4
Rozsah: 16 strán
Farebnosť 4+4
Periodicita: týždenník

Katalóg ADH

Komplexná tvorba grafiky katalógu
s domácimi potrebami

Formát: A4
Počet strán: 98
Farebnosť 4+4

Kniha histórie AMAVET

Návrh dizajnu, grafické spracovanie, sadzba a úprava fotografií

Formát: A5
Počet strán: 112
Farebnosť 4+4
 

Brožúra Mighty

Grafický návrh dizajnu, sadza a úprava fotogrofií

Formát: 130 x 130 mm
Počet strán: 16
Farebnosť 4+4