Grafické spracovanie publikácií

Návrh dizajnu, sadzba, produktová fotografia, predtlačová príprava a tlač

Magazín EKO bývanie/bydlení ​

Grafické spracovanie
Tvorba dizajnu a sadzba textu
Úprava fotografií
Predtlačová príprava

Investor: Media/ST s.r.o.. 2020-2023

Katalóg ADH

Komplexná tvorba grafiky
Produktová fotografia
Farebná úprava
Sadzba a spracovanie
Predtlačová príprava

Investor: ADH s.r.o., 2019

Kniha histórie AMAVET

Návrh dizajnu
Grafické spracovanie
Sadzba
Úprava fotografií
Príprava do tlače

Investor: Amavet

MediaKit

Komplexná tvorba grafiky
Sadzba a spracovanie

Investor: Media/ST s.r.o., 2022

Noviny Terajšok

Sadzba
Úprava fotografií
Predtlačová príprava

Investor: Trenčiansky Terajšok s.r.o., 2021-2022

Prospekt Witzenmann

Grafické spracovanie
Sadzba a úprava fotografií
Predtlačová príprava

Investor: Witzenmann Slovakia s.r.o

Brožúra Mighty

Návrh dizajnu
Grafické spracovanie
Sadzba
Úprava fotografií
Príprava do tlače

Investor: Mighty 

Otvoriť PDF

Dizajn

Umenie

Remeslo

Workshopy

Tvorime.art