Košík

Košík

.Publikácie

Návrh dizajnu, sadzba, produktová fotografia, predtlačová príprava a tlač

Magazín ​

EKO bývanie/bydlení

Grafické spracovanie, tvorba dizajnu a sadzba textu, úprava fotografií, predtlačová príprava

Investor: Media/ST s.r.o., 2020-2024

Katalóg

ADH

Komplexná tvorba grafiky, produktová fotografia, farebná úprava, sadzba, predtlačová príprava​

Investor: ADH s.r.o., 2019

Kniha

Amavet

Návrh dizajnu, grafické spracovanie, sadzba, úprava fotografií, príprava do tlače

Investor: Amavet, 2020

MediaKit

Top trendy v bývaní

Komplexná tvorba grafiky, sadzba a spracovanie

​Investor: Media/ST s.r.o., 2022

Noviny

Týždenník Terajšok

Sadzba, úprava fotografií, predtlačová príprava

Investor: Trenčiansky Terajšok s.r.o., 2021-2022

Prospekt

Witzenmann

Grafické spracovanie podľa firemnej identity, sadzba a úprava fotografií, predtlačová príprava

Investor: Witzenmann Slovakia s.r.o., 2018

Brožúra Mighty

Mighty

Návrh dizajnu, grafické spracovanie, sadzba, úprava fotografií, príprava do tlače

Investor: Mighty

Otvoriť PDF