Grafické návrhy a montáž

Kvalitné materiály, tlač a montáž s vyškoleným personálom

Termity severu

Grafický návrh polepu v minimalistickom štýle s reflexnými prvkami striebornej farby

Prototyp, 2020

LED panel

Grafický návrh výstavného panelu

Investor: Media/ST s.r.o., 2022

i-Board SaB

Grafický návrh billboardu

Investor: Media/ST s.r.o., 2021

Školský glóbus

Grafická príprava podkladov
Realizácia a montáž

Investor: ZŠ s MŠ Brusno, 2016

Parciálny polep Witzenmann

Grafický návrh
Spracovanie pre tlač

Investor: Witzenmann Slovakia s.r.o., 2015

Parciálny polep DAF XF105

Grafické spracovanie
Príprava podkladov pre tlač
Realizácia a montáž

Investor: Stabo s.r.o., 2009

Dizajn

Umenie

Remeslo

Workshopy

Tvorime.art