.Polepy áut

Kvalitné materiály, tlač a montáž s vyškoleným personálom

Parciálny polep

Termity severu

Robustný a zároveň
minimalistický grafický návrh polepu s reflexnými prvkami striebornej farby

Prototyp, 2020

LED panel

Top hotelierstvo/hotelnictví

Grafický návrh výstavného panelu​

Investor: Media/ST s.r.o., 2022

i-Board

Stavebníctvo a bývanie

Grafický návrh billboardu

Investor: Media/ST s.r.o., 2021

Celopločný polep

Školský glóbus

Príprava podkladov, tlač a realizácia

Investor: ZŠ s MŠ Brusno, 2016

Parciálny polep

Witzenmann

Grafický návrh, spracovanie, tlač a realizácia

Investor: Witzenmann Slovakia s.r.o., 2015

Parciálny polep

Stabo

Grafické spracovanie, príprava podkladov, realizácia a montáž

Investor: Stabo s.r.o., 2009