.Mighty_Space Creative Camp

Idea a organizácia kreatívneho workshopu zameraného na umenie, remeslo a zábavu.