VItajte vo svete dizajnu, umenia a remesla

Sme mladá prosperujúca firma, venujeme sa tvorbe grafického dizajnu. umeniu – procesuálnej maľbe a organizácii remeselných workshopov.