Tvoríme.umenie

Tvoríme výtvarné diela kombinovanými maliarskymi a autorskými technikami

Vlastná tvorba

Maľba, grafika, kombinovaná technika

Výstavy a prezentácia

Publikácie diel vo verejnom priestore

Dizajn

Umenie

Remeslo

Workshopy

Tvorime.art